2013-02-15
Jag började bygga Leonidas för att jag tror att han är ledaren över de goda. Det är kul och leka med legot för att det inte finns något annat lego som är som LEGO Chima,och modellerna är häftiga.

Sen byggde jag Equila för att jag trodde han var god så jag ville börja bygga de goda. Den var kul och leka med,men det var svårt att sikta med skjutaren.

Jag började med att bygga Crominus av de onda för att jag tror att han är ledaren över de onda. Den var rolig för att när man körde på stenarna med speedorzen så gick det i sönder så man fick bygga upp det igen.
Till sist byggde jag Razar för att han tror jag är med de onda. Den tyckte jag var roligast för att man kör på ett gupp och flyger igenom eldringen.