2013-02-15
70100: Eldring
Den var svår. Omöjligt nästan.
70101: Målträning
Den var liksom enkel, jätte-enkel. Men kanonen var rolig att skjuta med.
70102: CHI-vattenfall
Den var rolig och enkel, tycker jag och mina kompisar.
70103: Stenbowling

Först upptäckte jag inte hur man gjorde, se’n upptäckte jag att man fick rampen till och då tyckte jag den var rolig.