Speedorz

Det vanligaste sättet att ta sig fram i CHIMA är med en Speedor – en liten vagn på ett stenhjul. Speedorz används till transporter, sport och i strid. Den viktigaste delen på en Speedor är hjulet, som karvas ut från en särskild typ av stenar som kallas för stamstenar. Stenarna föll ned från Cavoraberget för många år sedan och anses mycket värdefulla. Speedor-hjulen är som mest effektiva i områden med tät vegetation. De tappar fart och stannar i karga landskap och öknar.


På den stora arenan tävlar stammarna på racing- och hinderbanorna i hopp om att vinna ett gyllene CHI-klot. Särskilda Speedor-utmaningar används även för att lösa tvister mellan stammarna.