Kraina Chima

Kraina Chima — niegdyś nieskażony, naturalny raj — stała się polem bitwy między ośmioma zwierzęcymi plemionami. Najlepsi przyjaciele są dziś wrogami. Plemiona walczą o surowiec naturalny zwany CHI. To potężny żywioł, który może być zarówno źródłem życia, jak i zniszczenia. Tylko nieliczni bohaterowie w krainie Chima rozumieją prawdziwą naturę CHI i wiedzą, że jego niewłaściwe wykorzystanie grozi całkowitym upadkiem królestwa. Ich dzieje, a także losy tych, którzy chcą ich zniszczyć, znane są jako... LEGENDY CHIMA.


Od tysiąca lat zwierzęce plemiona rządzą krainą Chima. Do niedawna między lwami, krokodylami, orłami, wilkami, gorylami, krukami, nosorożcami i niedźwiedziami panował pokój. Zwierzęta wspólnie bawiły się i pracowały, a współpraca przynosiła im dobrobyt. Jednak w Chimie wybuchł konflikt.


Lwy, które jako pierwsze piły ze starożytnego źródła CHI, poprzysięgły go bronić. Nikt nie sprzeciwiał się władzy lwów nad źródłem, ponieważ plemię to zawsze uczciwie dysponowało CHI. Zwierzęta z całego świata używały magicznych kul CHI, by zapewniać moc swoim pojazdom i wyposażeniu, a także samym sobie. Lwy zawsze po równo rozdzielały to źródło mocy między plemionami. W końcu jednak górę wzięła chciwość. Młody książę Cragger z plemienia krokodyli zażądał, by jego plemię otrzymało więcej potężnych kul CHI. Lwy stwierdziły jednak, że przyznanie zbyt dużej ilości CHI jednemu plemieniu zaburzy naturalną równowagę Chimy, utrzymywaną od tysiąca lat. Plemię lwów pragnęło sprawiedliwości i chciało chronić cały świat. Krokodyle widziały to jednak inaczej. Seria drobnych potyczek o CHI dla krokodyli przerodziła się w większe bitwy.


Gdy książę krokodyli Cragger oskarżył lwy o wyeliminowanie jego rodziców i sam został królem, konflikt między lwami a krokodylami wybuchł na pełną skalę. Konflikt rozszerza się i ważą się losy królestwa Chima…