Wapens

Splijter

De Splijter is gemaakt van dezelfde ultrasterke rotssoort als de Neustoorn. De Neushoorns weigeren de locatie en andere geheimen van de rots bekend te maken.