Wapens

Vuursteenlans

De Vuursteenlans is de hardste lans in Chima. Cragger heeft de lans gemaakt door verhitte stenen samen te smelten. Er zijn er maar weinig die het machtige wapen onder ogen durven te komen.