Het Land CHIMA

Ooit was Chima een kalm en vredig land, tot er een strijd over de krachtige energiebron genaamd CHI losbrak. Toen de stammen uiteindelijk hun wapens neerlegden, werden vijanden weer vrienden. Het leek alsof het leven in Chima terug zijn normale gang zou gaan. 

De toekomst zag er rooskleurig uit. Maar toen kwamen de IJsjagers tevoorschijn, bevrijd uit hun onderaardse ijsgevangenis. Overal waar ze gingen, verspreidden ze sneeuw en ijs, waardoor Chima in een bevroren ijswoestijn veranderde. Gehavend door de koude en verrast door de sabeltandtijgers, gieren en mammoeten, wankelden de stammen en was het hele land in gevaar. De redding kwam door de ontdekking van de Phoenixstam en hun Vuur CHI.

Het leek alsof de strijd gewonnen zou worden. Maar het was niet zo eenvoudig om deze winter te doen verdwijnen en de IJsjagers hebben nog steeds een ijzige greep op de plaatsen die ze hebben veroverd. Aanhoudende koude, sneeuw- en ijsstormen heersen nog steeds over het merendeel van Chima. De stammen moeten vechten om de warmte en vrede over hun vaderland te herstellen.