Sjekk Kraftens balanse med Kraftometeret. Vil den lyse eller den mørke siden vinne?

Balansen endres for hver ny kamp!