Komme i gang med MINDSTORMS EV3

FIRST LEGO League

First LEGO League

FIRST® LEGO® League er en robotikkonkurranse for barn i alderen 9 til 16 år (9 til 14 i USA/CAN/MEX). Formålet er å få barn interessert i vitenskap og teknologi, og å lære dem verdifulle ferdigheter som de får bruk for både i arbeidslivet og privatlivet.

Lag med inntil 10 barn skal programmere en selvstyrende robot (ved hjelp av et LEGO® MINDSTORMS® robotsett) for å skåre poeng på en tematisk lekeflate og finne en ny løsning på et problem som ledd i prosjektet sitt. Samtidig skal de hele tiden følge FLLs kjerneverdier. Disse tre elementene – robotspillet, prosjektet og FLL-kjerneverdiene – utgjør til sammen det vi kaller vår årlige Utfordring.

Over 20 000 lag fra over 70 land deltar i dag i FLL.

Få vite mer om FIRST LEGO League på nettstedet: http://www.firstlegoleague.org.