44024 GRAVERBEIST mot SURGE

Klar til kamp, SURGE! Selv om GRAVERBEISTET er så nyklekt at det fremdeles har kokongskjellet sitt på ryggen, er det en formidabel motstander! Det graver tunneler gjennom stein og lager underjordiske huler med syreklørne sine. Pass deg for monsterets giftige gripeklør. Avfyr klikkskyteren for å jage beistet på flukt. Hold deg unna de kraftige kjevene, og be om hjelp av de andre heltene via kommunikasjonsenheten. Inkluderer SURGE-minirobot med et våpen og tilbehør.

44029 DRONNINGBEISTET mot FURNO, EVO og STORMER 44026 KRYSTALLBEIST mot BULK 44024 GRAVERBEIST mot SURGE 44016 Beistet JAW mot STORMER 44020 Beistet FLYER mot BREEZ 44021 Beistet SPLITTER mot FURNO og EVO