Det er full aktivitet på togstasjonen i LEGO City med passasjerer som sjekker rutetabeller, kjøper billetter og går på og av togene. Fotgjengerovergangen gjør det enkelt å krysse skinnegangen for å komme til den andre plattformen. En drosje står klar til å frakte passasjerene til deres bestemmelsessted.