Våpen

Vengjacked

Synes du det er noe kjent med Vengjacked? Spør Razar, så vil han blunke og fortelle deg at den har vært i ravnenes eie i generasjoner. Vel ... Man må være blind for å unngå å se at den er stjålet fra krokodillene. Han har ikke engang giddet å male våpenet. Og han benytter enhver anledning til å brife med det som et trofé.