Våpen

STING HAMMER

Denne piggete stridshammeren er laget av Ødemarkens svarte jern og er ufattelig tung. Bare de aller sterkeste i skorpionstammen, som Scutter, klarer å løfte og bruke den. Et par velrettede slag med hammeren, og det meste går i knas. Derfor er det bare bra at de sterkeste skorpionkrigerne også er de dummeste og skikkelig dårlige til å sikte.