Våpen

Royal Valious

Royal Valious og dens tvilling var de første av de eldgamle æresvåpnene som ble smidd i CHIMA. De kan ikke ødelegges og er laget av leochium, et dyrebart gyllent metall som finnes ved foten av Cavora-kilden. En kongelig CHI-krystall representerer løvestammens første konge. Royal Valious har gått i arv fra verdig arving til verdig arving. Nå har Laval dette våpenet som opplyser og beskytter bæreren. Kun de modigste og mest lojale beskytterne av CHIMA, er i stand til å bruke det. Jeppers. Det slår luften ut av de fleste.