Våpen

MACHIGUN

Skjult i holdere på Lavertus' torotors helikopter finner du et par MaCHIguns. Disse gir Lavertus et overtak hvis kjøretøyet hans skulle svikte eller krasjlande i Ødemarken. Disse små, men imponerende våpnene får sin energi fra CHI-kutterne oppå, og avfyrer kjappe runder med miniatyrskudd. Radiusen er kort, men effekten kraftig. Skorpioner og edderkopper bør ta seg i akt! (Flaggermus kan som oftest fly utenfor rekkevidde.)