Våpen

Frostbytor

Strainor likte ikke at fienden kom for tett på når han brukte Triple Freeza på grunn av det korte håndtaket. Derfor bygde han denne versjonen med langt håndtak for å holde dem på trygg avstand. Det har vist seg å være effektivt, nå må fiendene passe seg!