Våpen

Eglaxxor

Eglaxxor er det første kongelige våpenet som ble skapt av ørnestammen. De to knivbladene er perfekt balansert – på samme måte som en rask kropp trenger et raskt hode for å være i balanse. Equila ser på det som en stor ære å skulle vokte det. Når det ikke er i bruk, oppbevares det høyteknologiske, toppsikrede hvelvet i ørnenes klippeboliger. Her sørger ørnenes våpenmester for at det får hvile, lade seg opp og blir tatt godt vare på.