Våpen

Decalus

Decalus er en annen av Lennox' favoritter. Og det med god grunn. Den gylne hoggtannen av leochium er en hyllest til den første løven som drakk av det hellige bassenget med Chi. Den hvite hoggtannen av chimoralium er en hyllest til skogen og landskapet som ble ødelagt i tornadoen og jordskjelvet som skapte Cavora-fjellet. Hoggtennene tjener som påminnelser om at skapelse og ødeleggelse er to sider av samme sak. CHI-våpen skal ikke brukes til ødeleggelse. Med mindre du absolutt må. Som nå kanskje.