Landet Chima

Det en gang så uberørte naturparadiset Chima har blitt til en slagmark for landets åtte dyrestammer. Tidligere bestevenner er i dag fiender. Dyrene slåss om å få kontrollen over en naturressurs som heter CHI. Denne mektige ressursen er både kilden til alt liv og til ubegripelige ødeleggelser. Bare et fåtall modige helter i Chima kjenner til CHI-ens sanne natur og vet at misbruk kan føre til at hele Chima går under. Heltenes historier, og historiene til dem som ønsker å knuse dem, danner til sammen  ... CHIMAS LEGENDER.


I tusen år har dyrestammer hersket i kongeriket Chima. Løver, krokodiller, ørner, ulver, gorillaer, ravner, neshorn og bjørner levde i fredelig sameksistens. De lekte og jobbet sammen i en verden preget av vekst og velstand – helt til konfliktene brøt ut.


Løvene var de første til å drikke av den eldgamle CHI-kilden og sverget å beskytte den for all tid. Siden løvene alltid har handlet pålitelig og rettferdig, har ingen noensinne utfordret løvenes rolle som kildens beskyttere. Dyr i hele kongeriket har vært avhengige av de magiske CHI-kulene som kraftkilde for kjøretøy, utstyr og for seg selv. Løvene sørget alltid for å fordele kulene likt mellom alle dyrene i CHIMA. Men en dag ble noen av dyrene grådige. En ung og skruppelløs krokodilleprins som heter Cragger, krevde at hans stamme skulle ha en større andel av CHI-kulene. Men løvene sa, som de har gjort i tusen år, at det å gi mer CHI til én stamme, ville forstyrre den naturlige balansen i Chima. Løvene ønsket bare å være rettferdige og beskytte hele kongeriket. Men dette var ikke krokodillene enige i. En serie mindre krangler om krokodillenes andel av CHI-kraften, førte til større kamper.


Krokodilleprinsen Cragger beskyldte løvene for å ha "fjernet" foreldrene hans, og det brøt ut full konflikt mellom krokodillene og løvene da Cragger ble konge. Etter hvert som konflikten spredde seg, ble fremtiden til Chima stadig mer uviss ...