Landet CHIMA

Kongeriket CHIMA var en gang et naturlig og uberørt paradis, men er i dag forvandlet til en slagmark der åtte dyrestammer slåss mot hverandre. Tidligere bestevenner er i dag fiender. Dyrene slåss om å få kontrollen over en naturressurs som heter CHI. Denne mektige ressursen er både kilden til alt liv og til ubegripelige ødeleggelser. Bare et fåtall modige helter i CHIMA kjenner CHI-ens sanne natur og vet at misbruk kan føre til at hele CHIMA går under. Heltenes historier, og historiene til dem som ønsker å knuse dem, danner til sammen  ... CHIMAS LEGENDER.

I tusen år har dyrestammer hersket i kongeriket CHIMA. Løver, krokodiller, ørner, ulver, gorillaer, ravner, neshorn og bjørner levde i fredelig sameksistens. De lekte og jobbet sammen i en verden preget av vekst og fremgang – helt til konfliktene brøt ut.

Løvene var de første til å drikke av den eldgamle CHI-kilden og sverget å beskytte den for all tid. Siden løvene alltid har handlet pålitelig og rettferdig, har ingen noensinne utfordret løvenes rolle som kildens beskyttere. Dyr i hele kongeriket har vært avhengige av de magiske CHI-kulene som kraftkilde for alt fra kjøretøy og utstyr til seg selv. Løvene sørget alltid for å fordele kulene likt mellom alle dyrene i CHIMA. Men en dag ble noen av dyrene grådige. En ung og skruppelløs krokodilleprins som heter Cragger, krevde at hans stamme skulle ha en større andel av CHI-kulene. Men løvene sa, som de har gjort i tusen år, at det å gi mer CHI til én stamme, ville forstyrre den naturlige balansen i CHIMA. Løvene ønsket å være rettferdige og beskytte hele kongeriket. Men dette var ikke krokodillene enige i. En serie mindre krangler om krokodillenes andel av CHI-kraften, førte til større kamper.

Krokodilleprinsen Cragger beskyldte løvene for å ha kvittet seg med foreldrene hans, og det brøt ut full konflikt mellom krokodillene og løvene da Cragger ble konge. Etter hvert som konflikten sprer seg, blir fremtiden til CHIMA stadig mer uviss ...