CHI

Det hellige bassenget i Chima er den eneste kilden til CHI i hele kongeriket. CHI gir liv og energi til alt og alle i Chima. Under kontrollerte forhold kan skapningene og innbyggerne i Chima benytte de ultrasterke kreftene som finnes i CHI-en. 

CHI-en flyter fra det svevende fjellet Mount Cavora og ned i Cavora-elven. Den har lite kraft i seg før den når frem til det hellige bassenget. I bassenget blandes CHI-en med mange av vannets spesielle mineraler. Resultatet er noe vakre og skinnende blå kuler. CHI-kulene kan lagres og brukes ved behov. En CHI-kule gløder stadig mindre i takt med at kraften brukes opp. Når energien er brukt om, løser kulene seg opp og går tilbake til naturen. 

CHI-kuler brukes som drivkraft for alle mulige slags ting, inkludert motorer, maskiner og våpen. Chimas krigere har ofte med seg en CHI-kule for bruk i nødsfall, og de fleste av Chimas skapninger har en kroppssele som de fester kulen i. En CHI-kule gir bæreren en øyeblikkelig energiinnsprøytning. Naturlige ferdigheter og evner styrkes, og mange skapninger opplever å bli raskere, sterkere og mer utholdende.

Avhengig av energiforbruket, kan en CHI-kules energi vare i flere timer eller flere dager ved bruk i kjøretøy og maskiner. Chimas skapninger kan oppleve økt energi i mange timer. Men når energien er brukt opp, føler brukeren seg fullstendig tom og utslitt. Det er derfor CHI-kuler må anvendes med forsiktighet. Med mindre man er midt oppi en kamp, da!

Tradisjonen tro er det løvene som vokter CHI-en og det hellige bassenget. De deler ut CHI til de andre stammene og passer på at mengden CHI alltid er riktig og balansert. CHI må nemlig brukes. Den kan ikke kastes eller sløses bort. Da kan det oppstå en farlig ubalanse i naturen. Det er derfor, til alles beste, at løvene av og til deler ut CHI til sine fiender.

First frame in animation