Chi-kilden

Hvordan fungerer det?
CHI-kilden kan bare fylles av deg og CHIMA samfunnet. Alle samler CHI i fellesskap for å låse opp nye belønninger.

Lås opp flere belønninger

Totalt antall poeng 881 833

118 167 Poeng

til neste belønning

Poengbelønning

Gratulerer! Har 1000 poeng

881 833