Fly over den store kløften for å vinne CHI i Sky Launch Speedorz™ utfordringen! Fest Eris på den gylne ørnespeedoren, og dra i utløsersnoren for å hoppe gjennom porten. Men unngå de giftige hoggtennene. Fest kraftelementet til rakett-boosteren for presisjonshopping! Settet inkluderer Eris-minifiguren med sin nye rustning og to våpen, samt gyllen ørnespeedor, utløsersnor, kraftelement til rakett-boosteren, Sky Launch-port, giftige hoggtenner, avstandsmål, seks CHI-krystaller og fem spillkort. Test ut hvor langt du hopper, og utfordre vennene dine i dette spillet for én eller flere spillere!