Worriz og Gorzan med sitt ild-CHI-drevne kjøretøy, må slåss for å komme seg inn i Sir Fangars isfestning og ta tilbake CHI-en. Sabeltanntigernes leder smir våpen til den andre oppvåknede iskrigeren i våpenrommene. Worriz og Gorzan vil trenge all sin kløkt for å lykkes. Kjapp deg før sabeltannkrigeren vipper broen rundt eller aktiverer trappefellen. Unngå skuddene fra kuleskyteren, og pass deg for isfengselet. Søk opp Sir Fangar på tronen, og grip CHI-en! Inneholder fem minifigurer med diverse våpen: Sir Fangar, Strainor, Voom Voom, Worriz og Gorzan.