Kast deg brølende inn i kampen med CHI Laval – løvestammens fryktinngytende leder som med CHI-kraft er forvandlet til en byggbar kriger! Beskytt den verdifulle CHI-kulen han har i brystplaten sin. Han slår tilbake invaderende stammer med ildklør, flammende ildsverd og føniksskjold. Vis at CHI Laval kan knuse sine fiender med ren ildkraft.