Bygg den ultimate Eris – med CHI-kraft!

Stup inn i kampen med CHI Eris – ørnestammens kjappe leder som er forvandlet til en byggbar kriger takket være CHI-kraften! Angrip fra luften med Eris' CHI stavøks, enorme klør, gylne vinger, brystplate med CHI-kule og superfleksibel design. CHI Eris er en strategisk mester. Bruk hennes fart, smidighet og kløkt for å lure CHI Worriz og de skabbete kjøterne i ulvestammen.