15.02.2013
70100 Ildringen
Ildringen var ganske let.eg likte figuren og spedoren så got at den blei min faste spidor og figur!

70101 Sjutetrening
Sjutetreningsetet var den vanskelegaste settet. Mamma var den første som prøvde den.

70102 Chi-fossen
Boris(Lillebror) likte dette settet best av alle som eg fekk.
Dette settet synst eg ogso var en av de vanskelegaste settane.

70103 Kampestein-bowling
Dette settet synst eg var det lettaste settet

MEIR SOM EG VILL FERTELE

Med Razar og Equila var det lurt og ta vingane bak!
Boris likte korta og spela spel med dei, eg fik en ide til et Lego Chima spel! spele verker sån[ du må ha 7 sorter kort slike som du for med i forskjellege sett i kvar sort må det vere 5 kort du leger korta i en bunke og stokar dei.(det kan vere opptil 3 spelarar)alle trekk 4 kort. du spør om kort (i din om gong)en sort et poeng(den med 3 poeng vinn]eg har sett på Lego Chima(på Internet)den eg likte best var den flygande tingen frå dissa kvite fuglane(7003).eter vert hadde eg tatt i samen al LEGOEN eg fekk og bygde eit anne ting.
Det er lurt å sette ei vei plate under Chi-fossen og kampstein-bowling, slik at dei ikkje glir.
Vennene synst Chima Lego er kult!