Speedorer

Det vanligste transportmiddelet i Chima er speedoren – et steinhjul med en påmontert liten vogn. Speedorer brukes til transport, idrett og i kamp. Den viktigste komponenten er hjulet, som er hugget ut av en spesiell steintype kalt stammesteiner. Disse steinene falt ned fra Mount Cavora for mange år siden og er svært verdifulle. Speedorhjul fungerer best på steder med mye vegetasjon. De går saktere og stopper opp i ødeland og ørkener.


På Chimas store arena konkurrerer stammene i hinderløyper for å vinne kuler av gyllen CHI. Speedorløp brukes også for å avgjøre krangler mellom stammene.