Aseet

KIRKUTIN

Lepakoilla ei ole paljon kokemusta taistelusta CHI-aseilla, mutta se ei estä heitä yrittämästä. Blistan Kirkutin käyttää CHI-energiaa lähettämään korkeaa kirkunaa vihollisten hermostuttamiseksi ja kuurouttamiseksi tilapäisesti. Blistan täytyy muistaa tukkia omat korvansa ennen ampumista, sillä lepakon kuuloaisti on herkempi Kirkuttimen tuottamalle kirkunalle kuin vihollisten, joita vastaan sitä käytetään!