Captain Fuller
Captain Fuller

Kaptain Fuller er en fanatisk kavaleriofficer, som kun har pligten for øje – og ikke, hvem det går ud over.