Våben

WEBSTAFA

Denne ækle kombination af mudder, sort jern og insektdele er edderkopdronningen Spinlyns royale stav. I hendes og undersåtternes øjne er den det smukkeste og mest glorværdige scepter i hele Chima. For alle andre er den bare vildt skræmmende. Den er i øvrigt en praktisk kløpind!