Våben

STIKHAMMER

Stikhammeren er lavet af ødemarkens stærke, sorte jern og er så tung, at kun de stærkeste skorpionkrigere som Scutter kan svinge den i kamp. Den slår med altødelæggende kraft, så det er nok meget godt, at de stærkeste skorpionkrigere også er de dummeste skorpionkrigere – og at de sigter dårligt.