Våben

SPIKORR

Den flyvske Blista har svært ved at koncentrere sig mere end fem sekunder ad gangen, så han har fået et våben, der ikke kræver for meget fokus på fjenden. En Spikorr affyrer giftpile i alle retninger og nagler modstandere fast til overflader i nærheden. Spikoren fungerer dog lige så godt mod venner som mod fjender, så de andre flagermuskrigere holder afstand til Blista, når han bruger den.