Våben

SKYGGE-VALIOUS

Denne unikke sorte klinge er et af løvestammens fire legendariske royale sværd. Det har været forsvundet i Chima i mange år og er lavet af leochium-malm fra rigets eneste kendte kilde. Sværdet har en kerne af royal CHI-krystal, der giver den, som svinger det i kamp, mægtige kræfter og evner. I Lavertus' hånd er Skygge-valious et mægtigt våben. I Lavals hånd er det uovervindeligt!