Våben

Royal Valious of Unity

Den royale sammenholdsvalious

Den royale sammenholdsvalious er det royale valious' tvilling. Siden våbnene blev skabt, har de tilhørt løvestammen og været symboler på de guddommelige kræfter over skabelse og ødelæggelse, der i tidernes morgen skabte Chima. I takt med, at konflikterne i Chima blev mere og mere alvorlige, gik det op for Lagravis, at såvel nye som gamle alliancer måtte indgås. Han indgik derfor en pagt med ørnene om at kæmpe for at bevare sammenholdet i Chima. De fejrede det ved at spise alt for meget til middag.