Kære Chima helte!

For at beskytte Chima rigets hemmeligheder mod Sir Fangar er vi nødt til at lukke Chima boksen for altid.

Men der er også godt nyt: Du kan stadig spille Chima Online, så fortsæt med eventyrene, og red vores rige fra isjægerne!