Zbraně

WEBSTAFA

Tahle šeredná slepenina bahna, černého železa a kousků hmyzu je žezlem pavoučí královny Spinlyn. V jejích vlastních očích a v očích těch, kteří ji uctívají, je to nejkrásnější a nejslavnější žezlo v celé Chimě. Pro všechny ostatní je naprosto odporné. Také poslouží jako prima škrabátko!