Zbraně

Královský Valious sjednocení

Královský Valious sjednocení je dvojče královského Valiouse. Od svého stvoření patřily tyto dvě identické zbraně Lvímu kmenu jako symbol božské moci stvoření a destrukce, které stvořily říši CHIMA. S postupným nárůstem konfliktů v CHIMA Lagravis pochopil, že je nutné uzavřít nová i stará spojenectví. Uzavřel s orli pakt ohledně toho, že CHIMA musí vždy zůstat v jednotě. Uzavření dohody oslavili až příliš opulentní večeří, kde se všichni přejedli.