Zbraně

CHI Jabaka

Chi Jabaka je jednou z méně cenných zbraní ze starodávných časů. Legenda praví, že toto kopí zůstává věrné a oddané tomu, kdo střeží Posvátnou tůň CHI. Leonidas je velmi hrdý na to, že byl právě tím pověřen. Jednou si ji ve tmě spletl s obyčejnou Jabakou a použil ji jako párátko. Hrozně se za to styděl a raději o tom nikomu neřekl.