CHI a OHNIVÁ CHI

CHI je silný přírodní zdroj, který vyvěrá z posvátných vod říše Chima a přináší život a energii velké části království. Obsahuje nezkrocenou sílu přírody, stlačenou do koule.

CHI stéká v podobě kouzelné vody z hory Cavora do jezírka. V jezírku se mísí s nerosty a vytváří světélkující, modré koule CHI.

Sílu CHI lze zavést do zbraní, výstroje, motorů vozidel a dalších zařízení. Většina obyvatel narozených v Chimě nosí speciální postroj, který je uzpůsobený tak, aby přidržoval koule CHI, Při vložení do tohoto postroje nabije CHI jeho nositele náporem energie. Zvýší jeho sílu, rychlost a vytrvalost, a posílí také instinkty a přirozené smysly. 

Hrdinové z říše CHIMA nedávno objevili nový druh CHI: Ohnivou CHI. Když použijí tento úžasný zdroj CHI energie, jsou ještě silnější než s normální CHI. Získají také neuvěřitelné nové schopnosti včetně odolnosti vůči chladu a ohnivou sílu do svých zbraní. Pomocí Ohnivé CHI také mohou proměnit svoje speedory a další vozidla na ohnivé stroje.